Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?

Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag die veertig dagen na Pasen wordt gevierd. Op deze dag herdenken christenen dat Jezus Christus, volgens de overlevering, opstijgt naar de hemel. Het is een belangrijke gebeurtenis in het christendom en heeft een diepe betekenis voor gelovigen over de hele wereld. Hieronder wordt de betekenis van Hemelvaartsdag verder uitgelicht.

De betekenis van Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag staat symbool voor de hemelvaart van Jezus Christus. Volgens de christelijke overlevering vond dit plaats op de veertigste dag na Zijn opstanding uit de dood tijdens Pasen. Op Hemelvaartsdag ging Jezus Christus terug naar de hemel, waar Hij volgens het geloof zit aan de rechterhand van God. Daarnaast wordt er ook geloofd dat Hij vanuit de hemel zal terugkeren op de Dag des Oordeels.

De betekenis voor christenen

Voor christenen heeft Hemelvaartsdag een diepe betekenis. Het herinnert hen aan het geloof dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij naar de aarde kwam om de zonden van de mensheid weg te nemen. Zijn hemelvaart wordt gezien als een triomfantelijke overwinning op de dood en de verzoening tussen God en de mensheid. Hemelvaartsdag is dan ook een dag van vreugde en dankbaarheid voor het offer dat Jezus heeft gebracht.

Het belang van Hemelvaartsdag in de kerkelijke kalender

Hemelvaartsdag is een belangrijk onderdeel van de kerkelijke kalender. Het markeert het einde van de paastijd en luidt de periode van wachten op de komst van de Heilige Geest in, die tien dagen later met Pinksteren wordt gevierd. Deze periode van wachten wordt ook wel de Hemelvaartstijd genoemd. Het is een tijd van bezinning en gebed waarin gelovigen zich voorbereiden op de komst van de Heilige Geest.

De viering van Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag wordt op verschillende manieren gevierd binnen het christendom. In veel kerkelijke gemeenschappen wordt er een speciale mis of dienst gehouden waarin de hemelvaart centraal staat. Daarnaast worden er ook vaak processies georganiseerd waarbij gelovigen samen bidden en zingen. In sommige landen, zoals Nederland, is Hemelvaartsdag ook een vrije dag waarop mensen vrij zijn van werk en school.

Datum Hemelvaartsdag

Datum Hemelvaartsdag nu alvast in je agenda noteren? De datum van Hemelvaartsdag verschilt elk jaar, omdat het afhangt van de datum van Pasen. Hemelvaartsdag wordt namelijk altijd veertig dagen na Pasen gevierd. Dit betekent dat het altijd op een donderdag valt. De exacte datum kan dus variƫren van jaar tot jaar, maar ligt altijd tussen 30 april en 3 juni.